Current - Overall

Filters

Week
1.Zorrita
7,337,036
2.Don Tote
5,524,150
3.Ignacio
4,830,376
4.El Dimitrios
4,126,999
5.Archeloff
4,104,718
6.Joa Co
3,580,630
7.One Tempest
2,759,216
8.Randles Trip
2,373,316
9.Azh3r
2,345,749
10.Parxe Kun
2,237,535
11.Psicologojoe
2,200,706
12.Napoleon
2,178,473
13.Carbohidrato
1,783,240
14.Sietecolores
1,297,178
15.Pogstikz
1,044,502
16.Otto Skillz
762,613
17.Sunofnothing
737,296
18.Lis Mari
591,750
19.Kingchelo
378,035
20.Pajau
361,740
21.Chesterbtw
181,984
22.Nachin
159,797
23.Nimbustratus
40,637
Day
1.Don Tote
1,028,860
2.Zorrita
628,347
3.Ignacio
464,256
4.Archeloff
438,922
5.Azh3r
222,554
6.Sietecolores
215,682
7.One Tempest
189,129
8.Joa Co
144,722
9.Otto Skillz
95,528
10.Randles Trip
31,584
Week
1.Zorrita
7,337,036
2.Don Tote
5,524,150
3.Ignacio
4,830,376
4.El Dimitrios
4,126,999
5.Archeloff
4,104,718
6.Joa Co
3,580,630
7.One Tempest
2,759,216
8.Randles Trip
2,373,316
9.Azh3r
2,345,749
10.Parxe Kun
2,237,535
11.Psicologojoe
2,200,706
12.Napoleon
2,178,473
13.Carbohidrato
1,783,240
14.Sietecolores
1,297,178
15.Pogstikz
1,044,502
16.Otto Skillz
762,613
17.Sunofnothing
737,296
18.Lis Mari
591,750
19.Kingchelo
378,035
20.Pajau
361,740
21.Chesterbtw
181,984
22.Nachin
159,797
23.Nimbustratus
40,637
Month
1.Ignacio
26,535,985
2.Archeloff
23,874,894
3.Zorrita
20,725,879
4.Don Tote
20,328,096
5.El Dimitrios
19,450,837
6.Parxe Kun
19,181,632
7.Diegoide
18,020,400
8.Sir Colossos
16,053,889
9.Napoleon
14,736,423
10.Psicologojoe
14,661,331
11.One Tempest
12,713,430
12.Pogstikz
12,286,547
13.Randles Trip
10,778,053
14.Aetelwulf
9,950,922
15.Joa Co
9,276,719
16.Azh3r
8,850,392
17.Carbohidrato
8,306,478
18.Sietecolores
5,467,036
19.Nimbustratus
4,814,631
20.Chesterbtw
3,419,762
21.Otto Skillz
3,243,807
22.Lis Mari
3,130,276
23.Kingchelo
3,067,573
24.Nachin
2,233,003
25.Sunofnothing
1,642,213